Хто кого виховує?

Ложки мудрості сімейного виховання

 

Між нами психологами

з миру по ложці

Логічні та розвивальні іграшки

Корекційно-розвивальна програма занять по розвитку

комунікативних вмінь молодших школярів

Мета програми:
Розвиток комунікативних вмінь дітей 2- 3 класів, стимулювання діалогічної взаємодії учнів та педагога.
Програма охоплює такі сфери:
вироблення почуття приналежності до групи,
вміння саморепрезентуватися,
вміння збирати інформацію, при спілкування з іншими людьми
вміння робити самоаналіз та релаксувати
розвиток рефлексії
Концепція програми: розширення соціального інтелекту
через особистий комунікативний досвід.
Деякі заняття доповнені вправами з розвитку когнітивної сфери,
але головна їх ціль- розвинути соціальний інтелект дитини
через допоміжні засоби.
Структура програми:
Кожне заняття розпочинається з привітання, діти виконують
вправи, аналізують їх, після цього підводяться підсумки.
Тривалість одного заняття- 30 хвилин.

Заняття 1
Знайомство
Вправи "Домалюй фігуру"
"Продовж речення
Підсумки заняття.

Заняття 2
Привітання
Вправи "Дзеркало", "Скульптор" "Зобрази почуття"
Побажання, підсумки заняття.

Заняття 3
Привітання
Проективне малювання "Мій клас"
Підсумки заняття

Заняття4
Привітання
Вправи "Побажання", "Актуальне самопочуття", "Лічба з
вибуванням"
Побажання один одному
Аналіз заняття

Заняття 5
Привітання
Вправи "Годинник" Друкарська машинка", "Пошуки"
Підсумки заняття.

Заняття 6
Привітання
Виконання вправ "Малюємо разом", "Пошуки", "Швидка допомога"
Підведення підсумків заняття.

Заняття 7
Привітання
Вправи "Молекули", "Хто Я", "Масаж", "Рамена"
Підведення підсумків заняття.

Заняття 8
Привітання
Побажання один одному
Вправи "30 квадратів"
"Напиши собі листа.
Підведення підсумків занять, виставка малюнків.


Зміст вправ
Домалюй фігуру
(на обєднання учнів, вироблення почуття приналежності)
Психолог робить малюнок (декілька штрихів) і пропонує учням
продовжити його, пускаючи малюнок по колу у класі. Потім
аналізується. Можна запропонувати учням декілька малюнків
одночасно, щоб був задіяний весь клас.
Продовж речення
(збір додаткової інформації про дітей, розвиток вміння
самопрезинтації)
Дітям пропонує початок речення, учень повинен закінчити її
Наприклад:
- Сьогодні у класі....
- Мої оцінки .......
- Мені хотілось би .....
- Мені дуже подобається, коли на уроці.....

Дзеркало
(вправа на релаксацію, розвиток рефлексії)
Пропонується повернутись один до одного. Перший зображає
дзеркало, інший- людину, що дивиться у дзеркало. Потрібно
повторити всі рухи. Потім учні міняються місцями.
Скульптор
Вправа на зразок "дзеркала". Один учень є скульпором, група
інших - його живим матеріалом для витвору мистецтва. Завдання
задає психолог. Зобразіть настрій, який переживає головний
герой прочитаної сьогодні повісті... Моживе таке завдання -
зобразіть математичну фігуру, яку ми сьогодні вивчили...
Зобрази почуття
Психолог пропонує деяким учням (це можуть бути гіперактивні,
непосидючі діти, або ж навпаки - закомплексовані) зобразити
емоцію чи почуття (написавши її на листку) іншим учням
пропонується здогадатись, яка емоція була запропонована.
Емоційний струм
Учні всі беруть один одного за руки. Психолог говорить їм, що
зараз по рукам пройде струм, який заряджає позитивними
емоціями. Струм потрібно передавати самому, потисканням руки,
коли відчув, як він прийшов до лівої руки, передай струм
правою далі.
Побажання
Побажання передаються індивідуально, в присутності всього
класу. Психолог починає роботу з того,що говорить побажання
одному з учнів (бажаю тобі порозумітись з мамою), учень який
отримав побажання, передає його далі тому, кому хоче (краще
побажати щось від себе).
Актуальне самопочуття
Кидаючи учням м'яч називаємо його ім'я. Він повинен встати і
сказати який у нього настрій. Яке самопочуття. Далі він м'яч
передає іншому.
Лічба з вибуванням
Психолог пропонує почати рахунок - слідуючий каже 2...Але
коли комусь потрібно буде сказати число 6, або число, в яке
входить в шість потрібно плескати замість цього у долоні.
Годинник
Учням пропонується стати поділками годинника (1-12) Решта
будуть зображувати бій годинника. Коли психолог називає час,
поділки мають швидко вставати з місця. Наприклад, 8.00
(мають припіднятися з місця поділка -8 та 12.)
Друкарська машинка
Між учнями розподіляється весь алфавіт. Психолог говорить що,
вони є клавішами друкарської машинки . Психолог говорить
слово, учні мають плеснути в долоні, якщо в слові є буква,
якою вони є на данний момент.
Пошуки
Кожен учень пише на листочку термін, який стосується любого
предмету. Психолог дає завдання на рахунок раз- всі встають та
шукають собі пару (любу) на рахунок два обмінюються словами.
На рахунок раз- знову шукають іншу пару, на рахунок два знову
обмінюються словами. Після декількох повторень, коли всі
сідають на місця, учні шукають, до кого потрапило його слово.
Малюємо разом
Психолог пропонує поділитися на групи таким чином обирається
головний художник, він обирає собі помічника, той помічник
обирає собі слідуючого....
Поділившись на групи, вони виконують завдання за обмежений час
виконати на дошці картину (любу), але умова така, що всі мають
приймати участь у вправі.
Літопис
Викликають одного учня-добровольця. Всі разом мають пригадати,
що він робив з першого моменту уроку до того, коли його
викликали. До кого звертався, що запитував, куди повертатвся,
коли писав....
(вправа може використовуватись періодично, щоб систематизувати
учнів, стимулювати у них організованість).
Швидка допомога.
Психолог запитує, хто себе почуває погано. З учнів класу
утворюють реанімаційну бригаду. По команді вони мають всі
разом підбігти і гладити його. По команді стоп всі
розбігаються на місця.
Молекули
Вправа на відпочинок, вироблення почуття згуртованості.
По команді вчителя "Молекули об'єднайтесь" всі учні мають
обєднатись по задній кількості - наприклад по 2, по 7....
Хто я
Діти по черзі намагаються назвати якомога більше відповідей на
запитаня Хто я ? . з метою опису себе використовуються
характеристики ,риси,інтереси й почуття, і кожне речення
починаеться з займенника Я. Наприклад: Ядівчинка, Я-людинна,
що займаюсь спортом, Я хороша людина тощо. Дорослий стежить за
тим, щоб діти не повторювали те, що говорили попередні діти, а
описували саме себе.
Ця гра дае дітям можливість поглянути на себе ніби з різних
боків, розширити уявлення про себе.

"Масаж "
Усі стають у коло. Психолог пропонуе повернутися праворуч і
покласти руки на плечі учасника, який стоїть попереду. Далі
всі ідуть по колу і роблять масаж під час слів: "масажуємо
плечі, потім руки до ліктів, повертаємаося до плечей,
масажуємо шию, хребет,талію, вертаємося по хребту до плечей.
Зупинилися, зробили поворот на 180град. А тепер "віддячимо за
бадьорість своїх партнерів".
"Рамена"
Сприяти настрою на виконання подальшої роботи. Спочатку
повільно,а потім швидше і швидше говорять разом такі слова й
показують руками: Голова раменна (плечі), коліна,
пальці(клацання пальцями).
Коліна, пальці.
Коліна, пальці.
Голова, раменна,коліна, пальці.
Вуха,вуса,очі, ніс.
Наприкінці запропонуйте усім підняти праву руку,опустити її
собі на голову погладити себе по голові й сказати: "Молодець!
Чемпіон! Розумник! Працюй з таким ентузіазмом і надалі! "
"30 квадратів"
Продемонструвати учасникам необхідно розвивати в собі вміння і
навчання "дивитись і бачити". Психолог показує групі раніше
підготовленний на листку великого розміру малюнок"Квадрат из
квадратів".
Він пропонує учасникам визначити,скільки квадратів на малюнку.
Питання на роздум:
1.Що заважало вам зразу побачити всі квадрати?
2.Як ви думаєте, чого вчить"Квадрат з квадратів"?
3.Зустрічались колись вам задачі,які не перший погляд
здавались дуже простими, але насправді це було не так?
Напиши собі листа
Зараз ми будемо писати листа.Вам напевно приходилось писати
листи різним людям. А чи писали ви листа собі улюбленому?
Напиши собі листа. На цю вправу дається 15хв. Можливо, хтось
захоче прочитати свій лист. Спитайте про це. Вислухайте.