Хто кого виховує?

Ложки мудрості сімейного виховання

 

Між нами психологами

з миру по ложці

Логічні та розвивальні іграшки

Що може відчувати дитина занадто зайнятих батьків?
   Психічну депривацію - це психічний  стан, що виникає в
результаті таких життєвих ситуацій: коли  у суб`єкта немає
можливості для задоволення деяких його основних психічних потреб
на протязі довгого часу. В психології існують декілька теорій
психічної  депривації.  Під поняттям "психічна  депривація"
розуміють несприятливі впливи, які зустрічаються в  різних
життєвих ситуаціях. Прояви психічної депривації можуть мати
широкий діапазон. Зміни особистості від легких форм, що не
виходять за рамки нормальної емоційної картини і до дуже грубих
уражень розвитку інтелекту та характеру. Психічна депривація
може представляти собою яскраву картину невропатичних ознак  а
іноді може проявлятися  вираженими соматичними порушеннями.
Частіше всього виділяють чотири форми психічної депривації,
  Депривація стимульна (сенсорна) знижена кількість сенсорних
стимулів.
    Депривація когнітивна - хаотична структура зовнішнього
 світу  без чіткого упорядкування і змісту, яка не  дає
 можливості зрозуміти, упереджувати та регулювати події, що
 відбуваються.
   Депривація емоційного відношення (емоційна) - недостатня
 можливість для встановлення інтимного емоційного відношення
 до іншої особи, або розрив подібної емоційного зв'язку, якщо
 така вже була створена.
   Депривація  ідентичності - обмежена  можливість  для
 засвоєння самостійної соціальної ролі.
   Великі труднощі являє собою подолання явища депривації у
дітей, що виховуються у сім'ї, де батьки занадто зайняті. Для
виявлення   депривації  у  дитини,  можна  поспостерігати:
деприваційні діти не вміють працювати самостійно, тому що їх
розсіюють сторонні речі. Психічна депривація веде за собою таке
явище, як довготривалий адаптаційний період. Гнів, як і страх та
другі емоції, виконують функцію адаптації людини в зовнішньому
середовищі. Гнів, як і у тварин, так і у людини, налаштований на
видалення кордонів для досягнення мети, отримання приємних
вражень. Тому, кожне виявлення агресивності можна рахувати як
порушення. Гнів - ситуативна реакція, вона необхідна, поки
продовжується загрозлива для людини ситуація.   Якщо гнів
викристалізовується, стає постійним переживанням, то це може
рахуватися  нормальним.  Згідно Б.Споку  нормальним  можуть
рахуватися: замахування однорічної дитини на матір,  бійка
дворічних дітей за іграшку. Але не можна забувати, що кожне
порушення бере свій початок з конкретної ситуації. Умовами
переростання гніву в порушення є:
  - постійна агресивна поведінка батьків, таким чином і дитина
стає дуже  агресивною і знервованою. Це обумовлено тим, що
система саморегуляції дитини будується по типу батьків.
  - довготривале незадоволення, джерелом яких є батьки, або
якісь обставини.
  - приниження дитини зі сторони батьків.